Ako prebieha proces terapie ThetaHealing®?

Terapia ThetaHealing® sa spravidla začína rozhovorom. Klient má dosť priestoru na to, aby vypovedal to, čo potrebuje, až kým nepríde u oboch pocit, že si rozumejú. Následne môže terapeut klásť doplňujúce otázky, ktorými smeruje k „vydolovaniu“ kľúčových faktov a presvedčení. Po ukončení tejto časti terapeut vystúpi do theta stavu vedomia a začne proces liečenia. To môže zahŕňať určovanie a zmenu škodlivých hlbokých presvedčení, uvoľňovanie uviaznutých pocitov, emócií a tráum. Terapia môže obsahovať aj prácu s príbehmi klienta a ich uzdravovanie a pripojenie sa k univerzálnej energii na podporu fyzického a emocionálneho zdravia. Každá terapia je osobitá a prispôsobená potrebám klienta. Avšak vždy a za každých okolností prebieha terapia v bezpečí a dôvere, bez odsudzovania. Klient má v terapii kontrolu a žiadna časť terapie sa nedeje bez jeho výslovného porozumenia a súhlasu.

Časté otázky

Čo je ThetaHealing®?

ThetaHealing® je terapeutická technika, ktorá pracuje s presvedčeniami a pocitmi. Využíva prirodzenú intuíciu a obsahuje postupy, ktoré aktivujú liečivú energiu na dosiahnutie fyzického, duševného a duchovného uzdravenia.

Ako funguje ThetaHealing®?

ThetaHealing® funguje tak, že terapeut vstupuje do theta stavu vedomia, čo umožňuje prístup a prácu s vašimi najhlbšími presvedčeniami a pocitmi, ktoré môžu ovplyvňovať vaše zdravie a šťastie.

 

Aké sú výhody ThetaHealing®?

Výhodou ThetaHealing® je, že je schopný pomôcť vyriešiť ťažkosti, pri ktorých ostatné metódy zlyhávajú alebo pracujú veľmi pomaly.

Je ThetaHealing® bezpečný?

Áno, ThetaHealing® je úplne bezpečný a nenásilný spôsob liečby. Vždy je však dobré byť opatrný, keď ide o naše zdravie. Preto, ak máš nejaké zdravotné problémy alebo obavy, radšej sa poraď so svojím lekárom predtým, ako začneš s akýmkoľvek novým liečebným programom.

Koľko trvá ThetaHealing® sedenie?

Dĺžka jednej terapie sa môže líšiť od prípadu k prípadu. Obvykle trvá od jednej do dvoch hodín. Dlhšie trvá najmä prvá terapia, keď klient s terapeutom vedú rozhovor o klientovi a jeho potrebách.

Je ThetaHealing® nábožensky orientovaný?

Nie je. Aj keď ThetaHealing® môže využívať duchovné koncepty ako je Duša, karma, Stvoriteľ, nie je viazaný na žiadne konkrétne náboženstvo a je otvorený pre ľudí všetkých vierovyznaní, aj pre ľudí bez vierovyznania.

Koľko sedení ThetaHealing® budem potrebovať?

Počet terapií potrebných k uzdraveniu problému sa nedá všeobecne stanoviť. Záleží od druhu problému, jeho intenzity, doby po ktorú problém trvá a ďalších vecí. Niekedy naozaj postačuje len jedna terapia, niekedy ich je potrebné absolvovať viac. Váš terapeut Vám náročnosť dokáže odhadnúť pri prvej terapii.

Čo môžem očakávať po ThetaHealing® sedení?

Po terapii ThetaHealing® môžete cítiť rôzne pocity, vrátane uvoľnenia, pokojnejších myšlienok, zlepšenia nálady a zlepšenia fyzických symptómov. Niekedy na krátku dobu môžu byť zosilnené fyzické symptómy, čo značí, že prebieha liečebná uzdravujúca fáza. Aj v týchto chvíľach môžete Vášho terapeuta požiadať o pomoc a úľavu. Nikto by nemal byť sám so svojou bolesťou.

Je ThetaHealing® vhodný pre deti?

Áno, ThetaHealing® je účinný a bezpečný aj pre deti. Dieťa vyžaduje osobitný prístup v bezpečnom, rešpektujúcom a citlivom nastavení a prostredí. V detskom veku je potrebné, aby sa terapie dieťaťa zúčastňoval niekto z rodičov. V mnohých prípadoch navyše platí, že problém dieťaťa je potrebné riešiť aj u rodiča. Deti ľahko a hlboko preberajú problémy svojich blízkych.

Ako sa môžem pripraviť na ThetaHealing® sedenie?

Nie je potrebná osobitná príprava pred terapiou. Dôležitý je zámer uzdraviť sa alebo vyriešiť svoj problém. Pomáha ochota byť úprimný a otvorený. Odporúča sa, aby ste boli hydratovaní a teda pred terapiou vypili pohár vody. Hovorí sa, že terapia sa začala už v momente, kedy ste sa rozhodli ju vyskúšať. Môžete sa vnútorne sústrediť na konkrétne oblasti alebo otázky, na ktorých by ste chceli pracovať.

Ako sa môžem naučiť ThetaHealing®?

ThetaHealing® sa dá naučiť na kurzoch od základov až po pokročilé. ThetaHealing® je rozpracovaný autorkou Viannou Stibal do detailov. Domovská stránka je www.thetahealing®.com. Na Slovensku aj v Čechách je viacero výborných lektorov, ktorí vedú kurzy, kde Vás naučia všetko, čo potrebujete. Ak sa rozhodnete stať sa thetahealerom, odporúčame Vám, aby ste absolvovali kurzy u certifikovaného lektora.

Čo znamená ‚Theta‘ v ThetaHealing®?

Slovo ‚Theta‘ v názve odkazuje na to, že stav terapeuta, niekedy aj klienta, sprevádzajú theta vlny v mozgu a umožňujú prístup k podvedomej mysli. Normálne sa vlny theta v ľudskom mozgu objavujú počas hlbokého spánku spojeného so snívaním. Avšak v rámci ThetaHealing® terapie je v stave theta len časť mozgu a preto sú obaja – terapeut aj klient počas terapie vedomí a rozhodujú sa slobodne ako v bežnom bdelom stave. Klient na získanie stavu theta nepotrebuje mať osobitné schopnosti alebo meditačné skúsenosti. Ak je to potrebné, tak stav uvoľnenia sa klientovi dostavuje automaticky.

Ako sa cítia klienti po ThetaHealing® sedení?

Klienti spravidla označujú tento stav po terapii ako pokoj, uvoľnenie, pozitivitu, radosť, šťastie, pocit vhľadu a ústup bolestivých symptómov.

Ako prebieha ThetaHealing® terapia?

Terapia ThetaHealing® sa spravidla začína rozhovorom. Klient má dosť priestoru na to, aby vypovedal to, čo potrebuje, až kým nepríde u oboch pocit, že si rozumejú. Následne môže terapeut klásť doplňujúce otázky, ktorými smeruje k „vydolovaniu“ kľúčových faktov a presvedčení. Po ukončení tejto časti terapeut vystúpi do theta stavu vedomia a začne proces liečenia. To môže zahŕňať určovanie a zmenu škodlivých hlbokých presvedčení, uvoľňovanie uviaznutých pocitov, emócií a tráum. Terapia môže obsahovať aj prácu s príbehmi klienta a ich uzdravovanie a pripojenie sa k univerzálnej energii na podporu fyzického a emocionálneho zdravia. Každá terapia je osobitá a prispôsobená potrebám klienta. Avšak vždy a za každých okolností prebieha terapia v bezpečí a dôvere, bez odsudzovania. Klient má v terapii kontrolu a žiadna časť terapie sa nedeje bez jeho výslovného porozumenia a súhlasu.

Aké sú vedľajšie účinky ThetaHealing®?

ThetaHealing® nemá vedľajšie účinky a je považovaný za veľmi bezpečný. Terapia ThetaHealing® sa zameriava na prepojenie mysle a tela, aby pomohla telu uzdraviť sa a súčasťou terapie nie je používanie liekov. Niektorí ľudia môžu po sedení cítiť dočasnú únavu alebo emocionálnu citlivosť, ako súčasť procesu hojenia. To však nie je nežiadúci účinok terapie, práve naopak.

Môžem podstúpiť ThetaHealing® online?

Áno, terapeuti nášho Centra ponúkajú online sedenia, čo umožňuje klientom podstúpiť liečenie z pohodlia svojho domova. Prax ukazuje, že v účinkoch osobných a online terapií nie je žiaden podstatný rozdiel.

Čo je supervízia?

Nad všetko ostatné sme v našom Centre Terapky.sk povýšili záujem klienta. Z toho dôvodu sme tiež zaviedli niečo, čo voláme supervízia. Supervízia znamená, že ak má terapeut pocit, že s klientom uviazli, nevedia sa pohnúť k riešeniu, môže terapeut so súhlasom klienta na ďalšiu terapiu pozvať ďalšieho terapeuta z Centra – supervízora, ktorý terapiu sleduje. Jeho úlohou je odhaliť, ak terapeut s klientom niečo nevidia a vysloviť názor; prípadne aj časť terapie s klientom vykonať. Supervízor sú „pomocné uši a oči“, ktoré môžu vidieť vec z iného uhla a tým pomôcť k úspešnému priebehu. Tieto prípady sú dosť zriedkavé, ale napriek tomu ich naše Centrum využíva. O pozvaní supervízora sa rozhoduje terapeut a terapeut je aj naďalej zodpovedný za priebeh terapie.

Potrebujem veriť v ThetaHealing®, aby to pre mňa fungovalo?

ThetaHealing® je terapeutická metóda. Je vhodné k terapiám pristupovať s otvorenou mysľou, ale nemusíte nevyhnutne veriť v techniku, aby ste videli výsledky. Mnohí klienti zažívajú pozitívne zmeny aj napriek tomu, že sú skeptickí.

Aké sú rozdiely medzi ThetaHealing® a inými druhmi energetického liečenia?

Je mnoho podobností medzi ThetaHealing® a ďalšími meditačnými a energetickými metódami. ThetaHealing® je však jedinečný v tom, že sa zameriava na identifikáciu hlboko zakorenených presvedčení a pocitov, ktoré si často nemusíme ani uvedomovať. ThetaHealing® ich dokáže nie len zistiť a zvedomiť, ale aj komplexne zmeniť, vyriešiť, zahojiť. ThetaHealing® vníma presvedčenia ako niečo, čo určuje a ovplyvňuje naše vzťahy, hojnosť, zdravie, šťastie a sebavnímanie. Výsledkom liečenia sú okamžité a viditeľné zmeny v živote.

Môže ThetaHealing® pomôcť s konkrétnymi zdravotnými problémami?

Áno, ThetaHealing® môže pomôcť aj s liečbou rôznych zdravotných problémov. Nakoniec, dnes už je vplyv psychiky a stresu na fyzické zdravie preukázaný a uznávaný. Vždy je však dôležité konzultovať tieto otázky so svojím lekárom.

Môže ThetaHealing® nahradiť konvenčnú medicínu?

ThetaHealing® je doplnkovou terapiou, nie náhradou za konvenčnú medicínu. Naši terapeuti Vás nebudú presviedčať o upustení od konvenčného liečenia. Vždy by ste mali pokračovať v liečbe odporúčanej Vaším lekárom a ThetaHealing® používať ako doplnok k tejto liečbe.

Ako si vyberiem ThetaHealing® terapeuta?

Pri výbere ThetaHealing® terapeuta v našom Centre Vám poradíme. Pri prvom telefonickom kontakte Vám navrhneme toho najlepšieho z nás pre riešenie Vášho konkrétneho problému. Pri našej praxi sme prekonali viacero zažitých vzorcov. V terapii sme hlboko súcitní a poskytujeme pomoc aj našim blízkym, priateľom a rodine, ak nás o to požiadajú. ThetaHealing® je poslanie. Prekonali sme vzájomnú súťaživosť a dobro klienta dávame na prvé miesto. Každý z nás chráni dôvernosť informácií klienta a nikdy príbehy klientov nesúdime.

Prečítajte si o našich terapiách